Assessorament per empreses | Outsourcing laboral|fiscal|comptable|jurídic

SERVEIS ASSESSORIA

Laboral, fiscal, comptable i jurídica

GESTIÓ LABORAL

 • Altes, baixes i incidències a la TGSS
 • Alta d’empresa i obtenció de documentació laboral
 • Altes, baixes i tot tipus de variacions en el règim especial de treballadors autònoms (RETA)
 • Estudi i confecció dels contractes de treball
 • Estudis i simulacions de nòmines
 • Càlcul de nòmines i adaptació de les mateixes al seu conveni d’aplicació
 • Liquidacions d’assegurances socials (TC)
 • Comunicats d’accident
 • Estudi i confecció de les cartes d’acomiadament dels treballadors així com els seus respectius finiments.
 • Certificacions diverses de tot tipus, paternitat, maternitat, ITA, corrent de pagament, etc.

GESTIÓ COMPTABLE I FINANCES

 • Confecció de la comptabilitat de societats, empresaris i/o professionals
 • Preparació i control de comptabilitat pressupostària
 • Assessorament en la interpretació de balanços i comptes de pèrdues i guanys
 • Legalització de llibres oficials i comptes anuals per la seva presentació al Registre Mercantil

GESTIÓ FISCAL

 • Formalització de les diferents declaracions trimestrals, mensuals i anuals a les que està obligat per la seva activitat.
 • Declaracions de la Renda (IRPF)
 • Assessorament tant a empreses com a particulars, sobre qualsevol operació, transacció o qüestió en matèria tributària
 • Planificació fiscal i anàlisi de l’impacte dels canvis legislatius en matèria tributaria
 • Inspeccions tributàries, recursos i reclamacions

DRET MERCANTIL

 • Constitució de societats i preparació d'estatuts
 • Contractes mercantils
 • Dissolució i liquidació de societats
 • Presentació i dipòsit de comptes anuals en el Registre Mercantil
 • Tramitació d'expedients de patents, marques i noms comercials

SERVEIS JURÍDICS

 • Redacció de contractes d’arrendament, arres, etc.
 • Gestió i tramitació d’escriptures notarials de compravendes
 • Donacions, constitucions i altres escriptures mercantils, acceptacions d’herència, testaments, etc.

ALTRES SERVEIS

 • Altres tràmits varis davant l’administració pública estatal, autonòmica i local.
 • Canvis de titularitat de tot tipus de vehicle.

Equip Professional

Joan Antoni Conill i Vilà
Joan Antoni Conill i Vilà
Graduat Social

Graduat Social. Col·legiat núm. 1.097. ICGSB
Especialista en Dret Laboral i de la Seguretat Social.

Àlex Conill i Espona
Àlex Conill i Espona
Advocat

- Advocat. Col·legiat núm. 992 ICAVIC
- Especialista en Dret Laboral i de la Seguretat Social
- Máster Universitari en Assessoria Jurídica Laboral (CEF)
- Máster en Dret de la Societat de la Informació. (ICAB)

Maria Teresa Herraiz Garcia
Maria Teresa Herraiz Garcia
Tècnica Laboral

Jordi Riera Grivé
Jordi Riera Grivé

- Diplomatura Ciències Empresarials (UVIC)
- Especialista en Fiscalitat i Comptabilitat
- Curs d’especialització en fiscalitat d’empreses i particulars (CEF)

Poseu-vos en contacte amb nosaltres

Poseu-vos en contacte amb nosaltres mitjançant el formulari següent.

Formulari

Marcant aquesta casella, confirmo que he llegit, entenc i accepto el tractament de les meves dades per a les finalitats indicades, entre elles l'enviament de comunicacions comercials. Llegir Clàusula
Utilitzem cookies propies i de tercers per mostrar publicitat personalitzada segúns la seva navegació.
Si continua navegant considerarem que accepta l'us de cookies. OK Més informació