Assessorament per empreses | Outsourcing laboral|fiscal|comptable|jurídic

Descobreix el nostre servei d'assessorament
per a empreses a Vic, Barcelona.

A Conill Vila, estem compromesos a oferir un complet servei d'assessorament per a empreses a Vic i Barcelona.
El nostre equip d'experts està aquí per proporcionar-te solucions integrals que impulsen el creixement i l'èxit del teu negoci.

GESTIÓ LABORAL

La nostra assessoria especialitza en oferir una gestió laboral integral per a la teva empresa, ocupant-nos de tots els aspectes relacionats amb l'àrea laboral per garantir un ambient laboral eficient i en compliment de la normativa vigent. Alguns dels serveis d'assessorament a empreses en gestió laboral que oferim inclouen:

 • Altes, baixes i incidències a la TGSS: gestionem tots els tràmits relacionats amb la Seguretat Social, incloent altes i baixes de treballadors, així com la gestió d'incidències que puguin sorgir.
 • Alta d'empresa i obtenció de documentació laboral: t'assistim en el procés d'alta de la teva empresa, assegurant-nos que compleixis amb tots els requisits legals i obtenguis la documentació necessària per operar de manera legal.
 • Gestió del règim especial de treballadors autònoms (RETA): ens encarreguem de tots els tràmits relacionats amb el RETA, incloent altes, baixes i variacions en el règim d'autònoms.
 • Elaboració de contractes de treball: preparem i revisem contractes de treball adaptats a les necessitats específiques de la teva empresa, garantint que compleixin amb totes les disposicions legals i protegeixin els teus interessos.
 • Elaboració de nòmines: realitzem estudis i simulacions de nòmines, així com el càlcul i l'adaptació d'aquestes als convenis col·lectius aplicables, garantint una gestió precisa i eficient de la remuneració dels teus empleats.
 • Liquidacions de seguretat social: ens encarreguem de calcular i gestionar les liquidacions dels segurets socials dels teus empleats d'acord amb la normativa vigent.
 • Comunicats d'accident: t'assistim en la tramitació de comunicats d'accidents laborals, assegurant el compliment dels procediments establerts.
 • Confecció de cartes de cessament i finiquits: preparem la documentació necessària en casos de cessament o finiquit, assegurant que es compleixin totes les formalitats legals.
 • Certificacions diverses: gestionem certificacions relacionades amb situacions com paternitat, maternitat, incapacitat temporal (ITA), entre altres, garantint el compliment dels procediments legals corresponents.

En resum, a la nostra assessoria ens encarreguem de tots els aspectes relacionats amb la gestió laboral de la teva empresa, proporcionant-te un servei integral i personalitzat que et permet concentrar-te en el creixement i l'èxit del teu negoci.

GESTIÓ COMPTABLE I FINANCES

El nostre equip d'experts en assessorament per a empreses en l'àmbit comptable i de finances està dedicat a mantenir la salut financera del teu negoci, a través d'un servei complet i personalitzat. Alguns dels serveis que oferim inclouen:

 • Confecció de la comptabilitat: ens encarreguem de mantenir registres precisos i actualitzats de la comptabilitat de la teva empresa, ja sigui que es tracti d'una societat, empresari individual o professional. Això inclou la classificació i registre de totes les transaccions financeres, assegurant la fiabilitat i precisió dels teus estats financers.
 • Preparació i control de comptabilitat pressupostària: t'ajudem a establir i mantenir un pressupost sòlid per a la teva empresa, monitoritzant els ingressos i despeses per garantir que es mantingui en línia amb els teus objectius financers a llarg termini.
 • Assessorament en la interpretació de balanços i comptes de pèrdues i guanys: analitzem els teus estats financers per proporcionar-te informació clau sobre la salut financera de la teva empresa, identificant àrees de fortalesa i oportunitats de millora.
 • Legalització de llibres oficials i comptes anuals: ens encarreguem de preparar i legalitzar els llibres oficials i comptes anuals de la teva empresa per a la seva presentació al Registre Mercantil, assegurant el compliment de totes les obligacions legals i reglamentàries aplicables.
 • Anàlisi financer: portem a terme una anàlisi detallada dels teus estats i situacions financeres per identificar tendències, patrons i àrees de risc potencial, proporcionant-te informació valuosa per a la presa de decisions estratègiques.
 • Optimització fiscal: busquem oportunitats per optimitzar la teva situació fiscal i minimitzar la teva càrrega impositiva de manera legal i ètica, assegurant-nos que aprofitis al màxim totes les deduccions i crèdits fiscals disponibles.

Els nostres experts en comptabilitat i finances estan compromesos a proporcionar-te l'assessorament per a empreses que necessita el teu negoci per mantenir la seva salut financera i garantir el seu èxit a llarg termini.

GESTIÓ FISCAL

A Conill Vila, entenem la importància del compliment de les teves obligacions fiscals i la rellevància de rebre un assessorament tributari sòlid i fiable per gestionar eficientment els teus impostos. El nostre equip d'experts en matèria tributària es dedica a garantir que la teva empresa compleixi amb totes les normatives fiscals aplicables i a oferir-te el millor assessorament per optimitzar la teva situació fiscal.
Alguns dels serveis que oferim inclouen:

 • Declaracions fiscals: Ens encarreguem de preparar i presentar totes les teves declaracions fiscals requerides, ja siguin trimestrals, mensuals o anuals, assegurant-nos que es facin de manera precisa i oportuna per evitar possibles sancions o penalitzacions.
 • Declaracions de la Renda (IRPF): T'assistim en la preparació i presentació de la teva declaració de la renda personal (IRPF), assegurant que es maximitzin totes les deduccions i beneficis fiscals disponibles per a tu com a contribuent.
 • Assessorament tributari: Proporcionem assessorament especialitzat en matèria tributària tant per a empreses com per a particulars, ajudant-te a entendre les teves obligacions fiscals i a prendre decisions informades que minimitzin la teva càrrega impositiva de manera legal i ètica.
 • Planificació fiscal: Treballem amb tu per desenvolupar estratègies de planificació fiscal adaptades a les necessitats específiques de la teva empresa, anticipant i mitigant els impactes fiscals de les teves operacions comercials i decisions financeres.
 • Anàlisi de l'impacte dels canvis legislatius: Mantenim un seguiment constant dels canvis en la legislació fiscal i avaluem el seu impacte en la teva empresa, proporcionant-te orientació sobre com ajustar la teva estratègia fiscal per complir amb les noves regulacions i minimitzar riscos.
 • Assistència en inspeccions tributàries, recursos i reclamacions: En cas d'una inspecció tributària, t'ofim una assistència integral, representant-te davant les autoritats fiscals, preparant la documentació necessària i defensant els teus interessos en tot moment.

A Conill Vila, ens comprometem a oferir-te un servei d'assessorament tributari complet i personalitzat que s'adapti a les necessitats específiques de la teva empresa. Contacta'ns avui mateix per obtenir més informació i assegurar el compliment i l'optimització de les teves obligacions fiscals!

DRET MERCANTIL

 • Constitució de societats i preparació d'estatuts
 • Contractes mercantils
 • Dissolució i liquidació de societats
 • Presentació i dipòsit de comptes anuals en el Registre Mercantil
 • Tramitació d'expedients de patents, marques i noms comercials

SERVEIS JURÍDICS

 • Redacció de contractes d’arrendament, arres, etc.
 • Gestió i tramitació d’escriptures notarials de compravendes
 • Donacions, constitucions i altres escriptures mercantils, acceptacions d’herència, testaments, etc.

ALTRES SERVEIS

 • Altres tràmits varis davant l’administració pública estatal, autonòmica i local.
 • Canvis de titularitat de tot tipus de vehicle.

Equip Professional

Joan Antoni Conill i Vilà
Joan Antoni Conill i Vilà
Graduat Social

Graduat Social. Col·legiat núm. 1.097. ICGSB
Especialista en Dret Laboral i de la Seguretat Social.

Àlex Conill i Espona
Àlex Conill i Espona
Advocat

- Advocat. Col·legiat núm. 992 ICAVIC
- Especialista en Dret Laboral i de la Seguretat Social
- Máster Universitari en Assessoria Jurídica Laboral (CEF)
- Máster en Dret de la Societat de la Informació. (ICAB)

Maria Teresa Herraiz Garcia
Maria Teresa Herraiz Garcia
Tècnica Laboral

Jordi Riera Grivé
Jordi Riera Grivé

- Diplomatura Ciències Empresarials (UVIC)
- Especialista en Fiscalitat i Comptabilitat
- Curs d’especialització en fiscalitat d’empreses i particulars (CEF)

Poseu-vos en contacte amb nosaltres

Poseu-vos en contacte amb nosaltres mitjançant el formulari següent.

Formulari

Marcant aquesta casella, confirmo que he llegit, entenc i accepto el tractament de les meves dades per a les finalitats indicades, entre elles l'enviament de comunicacions comercials. Llegir Clàusula
Utilitzem cookies propies i de tercers per mostrar publicitat personalitzada segúns la seva navegació.
Si continua navegant considerarem que accepta l'us de cookies. OK Més informació